Kõrgkooli õppejõud Maire Aruots osaleb SA Maarja Küla korraldatava projekti "Get a new streamline" lõpetamisel. Osalemise eesmärgiks on kuulda uusi seisukohti intellektipuudega inimeste seksuaalkasvatuse kohta.