Turu rakenduskõrgkoolis (Turun Ammattikorkeakoulu) toimub 31. märtsist 4. aprillini rahvusvaheline nädal, kus osaleb ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Reet Urban.

Reet Urban sõidab Turusse, et vahetada kolleegidega uurimistööalaseid kogemusi ja luua partnerlussuhteid ühiste rakendusuuringute loomiseks: eesmärgiks on arutleda välisõppejõudude ja - üliõpilastega rahvusvahelist uurimist vajavate probleemsete valdkondade üle ja võimalusel leppida kokku ka ühisuurimuse teema ja täpsem kava.

Õppejõud esineb ka õendushariduse professionaalsuse ja hoiakute alase ettekandega "Professional values and attitudes - the core elements of nursing education".