19-22. mail toimub Eestis rahvusvaheline suurõppus MODEX, kus Itaalia, Austria, Soome ja Leedu ja Eesti päästemeeskonnad harjutavad koostööd katastroofiolukorras. Õppus on osa Euroopa Liidu elanikkonnakaitse mehhanismist, mille käigus saavad eri riikide meeskonnad võimaluse harjutada koostööd suurõnnetuse ajal ühtse Euroopa Liidu meeskonnana. Õppuse korraldajaks on seekord Eesti ja Tartu Tervishoiukõrgkooli EMT13 õppegrupil on võimalus praktilise õppe raames õppusel osaleda. Eesmärk on saada enne kooli lõppu võimalikult elutruu ülevaade suurõnnetusel toimuvast. EMT13 gruppi liikmed on pausideta vältaval õppusel päästetavate rollis ja saavad lisaks omandatud teadmisi rakendada erakorraliste traumahaigete käsitlemisel.