11.-15. juunini toimub Soomes radiograafia ja radioloogia alane konverents ISRRT World Congress, millest võtavad osa ka kõrgkooli õppejõud Tiina Kukkes ja radioloogiatehniku õppekava juht Zinaida Läänelaid. Õppejõud esitleb seal e-postrit "Academic learning environment and student approach to learning" ning osaleb sessioonidel, mis käsitlevad radiograafia-alast koolitust ja uurimistööd.

Zinaida Läänelaid esineb konverentsil suulise ettekandega "What influences the organization of specialized radiography training?".