Kõrgkooli kvaliteedijuht Maiken Jaanisk osaleb 9. ja 10. septembril Elvas personalitöö arendamise seminar-koolitusel.

Seminar-koolitus toimub koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga ja selle eesmärk on jagada teadmisi kaasaegsetest personalijuhtimise alastest programmidest, meetoditest ja praktikumidest maailmas. Samuti tahetakse ühtlustada ministeeriumi haldusala organistasioonide personalijuhtimise alast tegevust ning arendada koostööd selles valdkonnas.