Rakenduskõrgkoolide õppeprorektorid, teiste seas ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Inge Paju (pildil), viibivad 31. märtsist 4. aprillini Šveitsis, et tutvuda sealsete rakenduskõrgkoolidega ning saada informatsiooni ja vahetada kogemusi erinevate interaktiivsete õppemeetodite rakendamisest õppetöös.