Eesti rakenduskõrgkoolide õppeprorektorid, nende seas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Inge Paju, sõidavad Primus projekti raames Hollandisse välislähetusse.

30. septembrist kuni 05. oktoobrini kestva reisi eesmärgiks on tutvuda rakenduskõrghariduse rahvusvahelistumise võimaluste ja ühisõppekava loomise praktikaga. Külastatakse erinevaid kõrghariduse arendamisega seotud asutusi ning rakenduskõrgkoole.