Tartu Tervishoiu Kõrgkool läbis edukalt tervishoiu õppekavagrupi kvaliteedi hindamise, järgmine hindamine toimub 2023 aastal. Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu otsuse ja hindamisaruandega saab tutvuda siin.