17. detsembril toimub Brüsselis tõsimängude seminar, kus osaleb ka õppejõud Janika Pael. Projekt SGSCC tegeleb tõsimängude (Serious Games) arendamisega täiskasvanute koolituses, sh kutseõppes. Projekti raames on tõsimänge adapteeritud mitmetesse keeltesse (inglise, saksa, hollandi, türgi, bulgaaria ja leedu keel). Õppejõud osalebki seminaril, et saada teadmisi tõsimängude kasutamisvõimaluste kohta tervishoiu valdkonnas ning uurida välja, kas mõnda tõsimängu oleks võimalik mugandada ka eesti keelde