Kõrgkooli vilistlased Deisi Pütsepp ja Ingel Ilves pälvisid oma lõputööga "Gripivastane vaktsineeritus ja selle põhjused Eesti õenduse eriala üliõpilaste seas" (juhendajad Ülle Parm ja Ljudmila Linnik) tunnustuse üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil. Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi.