Kõrgkooli III kursuse üliõpilased Kätlin Kindsiko ja Grete Must viivad lõputöö jaoks läbi uurimust, et selgitada välja lennukiga sõitmise ja välisriikide külastamisega seotud terviseprobleeme. Uuringus osalemiseks palume täita ankeet, kui olete täisealine (>18-aastane) ja lennanud puhkuse- või kultuurireisile viimase viie aasta jooksu. Küsitlus on anonüümne, ankeedi täitmine võtab aega ca 15 minutit.

Täname!