Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Eesti Haigekassa koostöös on valminud rakendusuuring, mis käsitleb täiskasvanud kõrgvererõhktõve patsientide teadlikkust riskiteguritest, vererõhu ohjamisest, võimalikest tüsistustest ja nende ennetamisest. 4. juunil esitlevad uuringu läbiviijad, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Eve-Merike Sooväli (MSc), Piret Simm (MScHS) ja Liina Animägi (MPH) selle tulemusi Tallinnas haigekassa korraldatud seminaril.