Tartu Tervishoiu Kõrgkool sai Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu 07.11.2016 koosoleku otsusega tähtajatu lapsehoidja (tase 4) kutse andmise õiguse.

Kõrgkoolis saab lapsehoidja üheaastasesse kutseõppesse tulla õppima keskhariduse baasil ning lõpetajad on ka seni saanud lõpetamisel taotleda Euroopa tööturul tunnustatud lapsehoidja tase IV kutsetunnistuse.