Tartu Tervishoiu Kõrgkool kuulutab välja konkursi kompetentsikeskuse arendaja ametikohale. Kompetentsikeskus luuakse Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teadusvõimekuse edendamiseks ning koostöö tugevdamiseks teadus- ja arendusasutuste ning ettevõtete vahel.