Tervisekaitse spetsialisti ja bioanalüütiku õppekava juht Marika Külm osaleb 7. novembril keskkonnahariduse konverentsil „Vesi kui elutähtis loodusvara“.

Keskkonnaameti konverentsil on teemaks Eesti vete seisund, selle hindamise võimalused, samuti võrreldakse siinseid olusid teiste Euroopa riikidega. Tuuakse välja peamise koormusallikad, mis vete seisundit halvendavad ja arutatakse võimalusi olukorra parandamiseks. Samuti räägitakse märgalade tähtsusest ühiskonnale ja Peipsi järve seisukorrast.

Foto: www.visitpeipsi.com