2. juunil kl 13 arutatakse kõrgkoolis koosolekul kliinilise õenduse tuleviku üle.

Kohtumisel osalevad kõrgkooli rektor Anneli Kannus, õppekavajuht Kersti Viitkar ning õe õppekava õppejõud Reet Urban ja Eve-Merike Sooväli, samuti Tallinna Tervishoiu Kõrgkool rektor, õppeprorektor ja õe õppetooli juhataja, haiglate õendusjuhid ning Eesti Õdede Liidu seltsingute esindaja. Koosolekul arutatakse õdede erialakoolituse edasisi arenguid, fookuses on kliiniline õendus.