Kõrgkooli õppejõud Svetlana Kalmaznina võtab 23. mail osa Eesti Kiirabi Liidu konverents-näitusest "Kiirabi 2014".

Õppejõud kavatseb tutvuda kiirabi ümberkorralduse esmaste tulemustega, kiirabireformiga, kiirabi arengukavaga ja teiste aktuaalsete teemadega.