16.-18. septembril toimub Roomas toitumisalane konverents International Conference on Human Nutrition and Food Sciences, kus suulise e-poster ettekannetega esinevad Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Ülle Parm teemal “The Reasons for Vegetarianism in Estonia and its Effects to Body Composition” ning füsioterapeudi ja tervisekaitse spetsialisti õppekavade juht Anna-Liisa Tamm teemal “The Impact of Coffee Consumption to Body Mass Index and Body Composition”.

Ettekanded baseeruvad kõrgkooli rakendusuuringu „Kohvi ja taimetoidu mõju vere labori näitajatele ja luutihedusele“ tulemustele.