Õe õppekava õppejõud Janika Pael osaleb 21.-23. oktoobrini õe õppekava arendava võrgustiku European Network in Nursing Education (ENNE) töökoosolekul Heerlenis Hollandis. Koosolekul antakse uusi teadmisi ENNE võrgustiku planeeritud tegevustest, samuti kavandatakse 2016. aasta kevadel toimuvat ENNE intensiivseminari Barcelonas ning õppejõud tutvustab ka Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õe õppekaval toimunud arenguid.