Tervisekaitse spetsialisti ja bioanalüütiku õppekava juht Marika Külm ning õppejõud Ave Tihane osalevad 29. jaanuaril keskkonna ja tervise infosüsteemi ENHIS (Environment and Health Information System) infopäeval, kus tutvuvad teiste Euroopa riikide kogemustega süsteemi kasutamisel. Lisaks loodetakse hankida uut infot projekti "Tervisekaitsesüsteemid ja õppekavad Euroopas" tarvis.