19.-20. aprillil toimub kõrgkoolis projekti DeDiWe kohtumine. Projekti eesmärk on luua uus õppekava, mille kaudu toetada spetsialiste, kes töötavad igapäevaselt digitaalses keskkonnas ning pakkuda kodanikele kergesti ligipääsetavaid e-teenuseid. Projektis osalevad Soome, Läti ja Eesti kõrgkoolid ning Ida-Tallinna Keskhaigla. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist võtavad kohtumisest osa õe ja ämmaemanda õppekavade juht Kersti Viitkar, radioloogiatehniku ja bioanalüütiku õppekavade juht Zinaida Läänelaid ning õppejõud Marge Mahle, Eve-Merike Sooväli ja Mare Remm.