Kõrgkooli arendusprorektor Merle Varik osaleb 31. märtsist kuni 4. aprillini Kaunase Rakenduskõrgkooli institutsionaalsel akrediteerimisel. Tegemist on samasuguse rahvusvahelise institutsionaalse akrediteerimise protsessiga, mille 2012. aastal läbis edukalt Tartu Tervishoiu Kõrgkool ning mille tulemusena omistati 2013. aastal kõrgkoolile seitsmeks aastaks täisakrediteering neljas valdkonnas: juhtimine, õppetöö, arendus- ja teadustegevus ning sidusus ühiskonnaga.

Kaunase Rakenduskõrgkooli institutsionaalse akrediteerimise meeskond on seitsmeliikmeline, lisaks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esindajale kuuluvad sinna prof. dr Jethro Newton (Ühendkuningriigid), dr Tara Ryan (Iirimaa), dr Fredy Sidler (Šveits), Søren Vang Rasmussen (Taani) ning Stasys Švagždys ja     
Simonas Valionis (Leedu).