Kõrgkooli õppejõud Ülle Parm osaleb 31. oktoobril Eesti Infektsioonikontrolli Ühingu, Infektsiooniõdede Seltsi ja Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi ühisseminaril  "Antibiootikumresistentsus ja Ebola".