Kõrgkooli vilistlane valiti parimaks praktikandiks

Eesti Tööandjate Keskliidu konkurss Praktik Cum Laude selgitas välja Eesti parimad praktikandid 57 kandidaadi hulgast. 

Parim praktikant töökohapõhises õppes on SA Maarja Küla praktikant Katrin Reidla, kes õppis Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusjuhendajaks. Katrini ülesanne praktikal oli toetada intellektipuuetega noori täiskasvanuid nende igapäevastes tegevustes. Tööandja sõnul oskas ta leida üles inimese soovid, arvestada tema harjumustega ning kuulata tugivõrgustiku ootusi ning kõik selle ka ellu viia.