2020

Õe õppekaval on võimalus 10. jaanuarini kandideerida eksternõppesse.

Loe edasi...

Südamlikku jõuluaega ja tervist uueks aastaks!

Loe edasi...

Tänavusel üliõpilaste teadustööde konkursil pävisid kõrgkooli vilistlased kolmanda koha.

Loe edasi...

Tartu Ülikooli Kliinikumi, Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli koostöös läbivad Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arstiüliõpilased viiepäevase abiõe praktilise kursuse.

Loe edasi...

14.-17. detsembril toimub täienduskoolitus GeNEdu projektis, kus Eesti ja Hollandi spetsialistid jagavad teadmisi Hiina kolleegidele.

Loe edasi...

14. detsembrist on muutunud õppehoone lahtiolekuajad.

Loe edasi...

Lõppenud vastuvõtt toob tervishoiuerialadele õppima üle 100 esmakursuslase.

Loe edasi...

Ilmunud on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 14. uurimistööde kogumik.

Loe edasi...

19. novembril toimub veebis teaduskonverents „Terves kehas terve teadmine“, kus ettekandmisele tulevad mitmete põnevate ja eluliste rakendusuuringute ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõputööde tulemused.

Loe edasi...

Kõrgkooli üliõpilastel on tuvastatud koroonaviirus.

Loe edasi...

18. novembril tähistab Tartu Tervishoiu Kõrgkool 209. aastapäeva, nimetab uue auliikme ning tunnustab töötajaid, õppureid ja koostööpartnereid.

Loe edasi...

29. novembrini saab esitada dokumente radiograafia magistriõppekavale kandideerimiseks.

Loe edasi...

16.-29. novembril kestab vastuvõtt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe ja hooldustöötaja tsükliõppesse, lisaks on võimalus osakoormusega õpinguid alustada Tallinnas füsioterapeudi õppekaval.

Loe edasi...

Kõrgkoolis tegevusjuhendajaks õppinud Katrin Reidla on 2020. aasta parim praktikant töökohapõhises õppes.

Loe edasi...

10. novembril kell 16.30 ootavad kõrgkooli õppejõud lapsevanemaid vestlusringi.

Loe edasi...

22. oktoobril teatas Terviseamet, et Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilase koroonaproov osutus positiivseks.

Loe edasi...

Kõrgkool korraldab 19. novembril konverentsi „Terves kehas terve teadmine“, kus tutvustatakse tervishoiuteemaliste rakendusuuringute ja kõrgkooli lõputööde põnevaid tulemusi.

Loe edasi...

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool sõlmisid Ida-Viru Keskhaigla eestvedamisel lepingu, mille abil leevendada Lääne- ja Ida-Virumaa tervishoius valitsevat tööjõupuudust. Kokkuleppes keskenduvad kõrgkoolid vaid Virumaale omastele kitsaskohtadele.

Loe edasi...

Septembri viimasel nädalal toimunud Euroopa spordinädala raames toimusid ka Eesti Eriolümpia kergejõustikuvõistlused, kus olid abiks kõrgkooli füsioterapeudid.

Loe edasi...

18. septembril teatas Terviseamet, et Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilase Ida-Virumaal antud koroonaproov osutus positiivseks.

Loe edasi...

25. septembril ootame Sind Teadlaste Ööle Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Kavas on mitmed põnevad töötoad nii Tervishoiu Kõrgkooli juures (Nooruse 5) kui ka Tartus Küüni tänaval.

Loe edasi...

Konverentsi „Vaimne tervis - nähtamatust nähtavaks“ populaarseim üliõpilastööd kajastav posterettekanne tuli Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist.

Loe edasi...

Kõrgkooli õppejõud koolitab Hiina kolleege, et valmistada neid ette kasutamaks kaasaegseid õppemeetodeid ja vahendeid eelkõige vanemaealiste inimeste õendusabis.

Loe edasi...

Haridus- ja Teadusministeerium nomineeris kõrgkooli õppejõud Anne Vahtramäe aasta õppejõuks.

Loe edasi...

Tartu tunnustab linna parimaid pedagooge aasta õpetaja tiitliga. Tartu aasta õpetaja kutseõpetaja kategoorias on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud.

Loe edasi...

31. augustil kl 12 algab virtuaalse aktusega õppeaasta Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Rakenduskõrghariduse õppekavadel alustajatest on igal kaheksandal lõpetatud gümnaasium hõbe- või kuldmedaliga.

Loe edasi...

Ohutusjuhend tuleb enne õppehoonesse sisenemist läbi lugeda kõrgkooli personalil ja õppuritel, soovitatavalt ka külalistel.

Loe edasi...

28. augustil said aktusel lõputunnistuse erakorralise meditsiini tehniku, lapsehoidja, tegevusjuhendaja, õe ja ämmaemanda õppekava lõpetajad.

Loe edasi...

Õe ja ämmaemanda õppekavadel on vabanenud õppekohad.

Loe edasi...

24.-25. ja 27.-28. augustil on kõrgkooli õppehoone lahti kell 9-15. 26. augustil on õppehoone külalistele suletud.

Loe edasi...

President Kersti Kaljulaid tunnustas koos haridus- ja teadusminister Mailis Repsiga presidendi kantselei roosiaias 21. augustil üldhariduskoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide parimaid lõpetajaid.

Loe edasi...

Kõrgkool kuulutab välja järelkonkursi massööri õppekavale ning õe õppekava tasemeõppesse.

Loe edasi...

6.-31. juulini kestab vastuvõtt koolituskursusele "Õed tagasi tervishoidu".

Loe edasi...

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 2. juulil lõppenud vastuvõtul esitati 1842 kandideerimisavaldust.

Loe edasi...

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist osaleb 21. augusti vastuvõtul 6 edukat lõpetajat.

Loe edasi...

6. juulist on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu suvepuhkusel.

Loe edasi...

19. juuni lõpuaktustel kuulutati välja kõrgkooli selle aasta õppejõud.

Loe edasi...

19. juuni lõpuaktuste fotosid saab vaadata galeriis.

Loe edasi...

19. juunil saavad lõpudiplomi eriolukorras vapralt õpingutega lõpuni jõudnud tulevased tervishoiutöötajad.

Loe edasi...

Vabanemas on õppetöö spetsialisti ametikoht, kandideerida saab 28. juunini.

Loe edasi...

Algab vastuvõtt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Kandideerimiseks pole vajalikud riigieksamite tulemused ning esmakordselt saab sisseastumiskatsed sooritada veebis.

Loe edasi...

Kõrgkool koostöös portaaliga Tervisegeenius korraldasid essee- ja loovtöödekonkursi teemal „Milline oleks vaktsiinideta maailm“.

Loe edasi...

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu võttis vastu otsuse akrediteerida Tartu Tervishoiu Kõrgkool seitsmeks aastaks.

Loe edasi...

Kõrgkool ja Tervisegeenius kuulutavad välja esseekonkursi ja joonistusvõistluse.

Loe edasi...

Vastuvõtt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli algab nagu planeeritud, 15. juunil ning vastuvõtuintervjuud ja -testid toimuvad veebis.

Loe edasi...

Koostöös Eesti Ämmaemandate Ühingu veebikogukonnaga perekool.ee toimuvad 15-minutilised vestlusringid lapseootel peredele.

Loe edasi...

Ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid on Covid-19 leviku tulemusel kehtestatud eriolukorras läinud üle paindlikule ja e-õppe vahendeid kasutavale õppekorraldusele.

Loe edasi...

Kuna Põlvamaa hooldekodud võivad kriisi süvenedes vajada abi, tule veebipõhisele koolitusele ja hiljem ka vabatahtlikuks!

Loe edasi...

Riia Stradinši Ülikooli rahvusvahelisel üliõpilaskonverentsil esinesid kõrgkooli vilistlased edukalt ettekannetega.

Loe edasi...

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogul on valminud visioonidokument “Rakenduskõrgharidus aastal 2035”.

Loe edasi...

26. märtsil algavad perekooli loengud veebis. Loengutel osalemiseks vabu kohti kahjuks enam ei ole.

Loe edasi...

Kõrgkool läbis edukalt kutseõppe õppekavarühmade kvaliteedi hindamise.

Loe edasi...

Seoses eriolukorraga on olulisi muudatusi Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppe- ja töökorralduses.

Loe edasi...

Kõrgkooli töötajad ja õppurid õpetavad 3. märtsil kl 14-17 Tartus kätepesu.

Loe edasi...

Füsioterapeudi ja tervisekaitse spetsialisti õppekavadel on vabanenud õppekohad.

Loe edasi...

Ilmunud on uus veebiajakirjanumber.

Loe edasi...

10. veebruaril õppeaasta avaaktusel sõlmib kõrgkool koostööleppe Viljandi Haiglaga hooldustöötajate koolitamiseks.

Loe edasi...

31. jaanuari lõpuaktuse pilte saab nüüd vaadata galeriis.

Loe edasi...

Õe ja ämmaemanda õppekavadel on vabanenud õppekohad.

Loe edasi...

217 vilistlast lahkus 31. jaanuaril toimunult aktuselt lõpudiplomi ja lillesülemiga. Nende hulgas esimene lend terviseteaduse magistreid.

Loe edasi...

23. jaanuaril võtavad kõrgkooli esindajad osa Pärnu tehnoloogiapäevadest.

Loe edasi...

Koolituskursuse "Õed tagasi tervishoidu" lõpupeo pildid on nüüdsest nähtaval galeriis.

Loe edasi...

21. jaanuaril alustab lõputööde kaitsmist Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esimene lend terviseteaduse magistrante.

Loe edasi...

20. veebruaril toimub kõrgkoolis avatud uste päev, kus saab osaleda põnevates töötubades.

Loe edasi...

21. jaanuaril asuvad terviseteaduse magistriõppurid kaitsma oma arendusprojekte.

Loe edasi...

20. jaanuaril algavad kõrgkoolis lõputööde kaitsmised.

Loe edasi...

Lapseootel perekonnad on alates 16. jaanuarist oodatud kõrgkooli perekooli loengutesse.

Loe edasi...