Vabanenud õppekoht

Õe õppekava 1. kursusel on vabanenud õppekoht (õppetöö algas 18.02.2019).

Vabas vormis avaldus õppekohale kandideerimiseks esitada kuni 27.03.2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkari nimele. 

Avaldusele lisada keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia ning CV. Varasemate õpingute katkestanutel lisada nõutud dokumentide juurde õpitulemuste väljavõte varasematest õpingutest õe õppekaval.

Digiallkirjastatud kandideerimisavaldused ja nõutud dokumendid saata õppetöö spetsialisti Kadi Soo (kadisoo(at)nooruse.ee) meilile või tuua aadressil Nooruse 5 ruum 105.

Vabale õppekohale kandideerimisel kujuneb  esimese kursuse esimesel semestril kandidaatide pingerida vastuvõtueeskirjas sätestatud vastuvõtutingimuste alusel. Alates esimese kursuse teisest semestrist moodustub pingerida eelnevate erialaste õpitulemuste alusel. Võrdsete tulemuste korral on eelistatud sama õppekava eksternid.