Vabanenud õppekoht

Ämmaemanda õppekava 1. kursusel on vabanenud õppekoht.

Vabas vormis avaldusi õppekohale kandideerimiseks saab esitada kuni 04.10.2018 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkari nimele. Avaldusele lisada keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia ning CV.

Digiallkirjastatud kandideerimisavaldused ja nõutud dokumendid saata õppetöö spetsialisti Tagle Jantra (taglejantra(at)nooruse.ee ) meilile või tuua aadressil Nooruse 5 ruum 105.

Vabale õppekohale kandideerimisel kujuneb esimese kursuse esimesel semestril kandidaatide pingerida vastuvõtueeskirjas sätestatud vastuvõtutingimuste alusel. Alates esimese kursuse teisest semestrist moodustub pingerida eelnevate erialaste õpitulemuste alusel. Võrdsete tulemuste korral on eelistatud sama õppekava eksternid.