Vabanenud õppekoht

Füsioterapeudi õppekava 1. kursusel on vabanenud riigieelarveline õppekoht.

Vabas vormis avaldusi õppekohale kandideerimiseks saab esitada kuni 22.02.2018 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkari nimele. Avaldusele lisada keskkooli/gümnaasiumi hinneteleht ja CV.

Digiallkirjastatud kandideerimisavaldused ja nõutud dokumendid saata õppenõustaja Ave Pärandi meilile aveparand(at)nooruse.ee või tuua aadressil Nooruse 5 ruum 102/1.

Väljavõte õppekorralduseeskirjast:

43. Vabale õppekohale kandideerija esitab õppenõustajale vabas vormis avalduse õppeprorektori nimele. Kandideerimise pingerida kujuneb kandideerijate eelnevate erialaste õpitulemuste ja ühiskondliku aktiivsuse põhjal.