Vabanenud õppekoht

Füsioterapeudi õppekava 1. kursusel on vabanenud riigieelarveline õppekoht.
Vabas vormis avaldusi õppekohale kandideerimiseks saab esitada kuni 19.01.2018 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkari nimele. Avaldusele lisada keskkooli/gümnaasiumi hinneteleht ja CV.

Digiallkirjastatud kandideerimisavaldused ja nõutud dokumendid saata õppenõustaja Ave Pärandi meilile aveparand(at)nooruse.ee või tuua aadressile Nooruse 5 ruum 102.


Väljavõte õppekorralduseeskirjast:
43. Vabale õppekohale kandideerija esitab õppenõustajale vabas vormis avalduse õppeprorektori nimele. Kandideerimise pingerida kujuneb kandideerijate eelnevate erialaste õpitulemuste ja ühiskondliku aktiivsuse põhjal.