Vabanenud õppekoht

Füsioterapeudi  õppekava 2. kursusel on vabanenud õppekoht.

Vabas vormis avaldusi õppekohale kandideerimiseks saab esitada kuni 31.10.2018 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkari nimele. Avaldusele lisada keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia ning CV.

Digiallkirjastatud kandideerimisavaldused ja nõutud dokumendid saata õppetöö spetsialisti Ave Pärandi  (aveparand(at)nooruse.ee ) meilile või tuua aadressil Nooruse 5 ruum 102/1.

Vabale õppekohale kandideerimisel kujuneb esimese kursuse esimesel semestril kandidaatide pingerida vastuvõtueeskirjas sätestatud vastuvõtutingimuste alusel.  Alates esimese kursuse teisest semestrist moodustub pingerida eelnevate erialaste õpitulemuste alusel. Võrdsete tulemuste korral on eelistatud sama õppekava eksternid.