Vabanenud õppekoht

Ämmaemanda õppekaval I kursusel on vabanenud riigieelarveline õppekoht.

Vabas vormis avaldusi õppekohale kandideerimiseks saab esitada kuni 04.07.2018 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkari nimele. Avaldusele lisada keskkooli/gümnaasiumi hinneteleht ja CV.

Kandideerimisavaldused saata õppetöö spetsialistile Airi Kerikmäe digiallkirjastatuna meilile airikerikmae(at)nooruse.ee.

Väljavõte õppekorralduseeskirjast:

21. Vabale õppekohale kandideerija esitab õppenõustajale vabas vormis avalduse õppeprorektori nimele. Kandideerimise pingerida kujuneb kandideerijate eelnevate erialaste õpitulemuste ja ühiskondliku aktiivsuse põhjal.