Vabanenud õppekohad

Õe õppekava 1. kursusel on vabanenud õppekohad.

Vabas vormis avaldusi õppekohale kandideerimiseks saab esitada kuni 14.11.2018 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkari nimele. Avaldusele lisada keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia ning CV.

Digiallkirjastatud kandideerimisavaldused ja nõutud dokumendid saata õppetöö spetsialisti Kadi Soo (kadisoo(at)nooruse.ee) meilile või tuua aadressil Nooruse 5 ruum 105.

Vabale õppekohale kandideerimisel kujuneb  esimese kursuse esimesel semestril kandidaatide pingerida vastuvõtueeskirjas sätestatud vastuvõtutingimuste alusel. Alates esimese kursuse teisest semestrist moodustub pingerida eelnevate erialaste õpitulemuste alusel. Võrdsete tulemuste korral on eelistatud sama õppekava eksternid.