Vabanenud õppekohad

Erakorralise meditsiini tehniku õppekava 1. kursusel on vabanenud riigieelarvelised õppekohad.

Vabas vormis avaldusi õppekohale kandideerimiseks saab esitada kuni 02.10.2018 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkari nimele. Avaldusele lisada keskkooli/gümnaasiumi hinneteleht ja motivatsioonikiri.

Motivatsioonikirja maht on kuni üks lehekülg (kuni 1800 tähemärki), motivatsioonikirja hindamise kriteeriumid on kirjeldatud vastuvõtueeskirjas

Digiallkirjastatud kandideerimisavaldused ja nõutud dokumendid saata õppetöö spetsialisti Airi Kerikmäe (airikerikmae(at)nooruse.ee) meilile või tuua aadressil Nooruse 5 ruum 102/2.

Vabale õppekohale kandideerimisel kujuneb  esimese kursuse esimesel semestril kandidaatide pingerida vastuvõtueeskirjas sätestatud vastuvõtutingimuste alusel. Alates esimese kursuse teisest semestrist moodustub pingerida eelnevate erialaste õpitulemuste alusel. Võrdsete tulemuste korral on eelistatud sama õppekava eksternid.