Vabanenud õppekohad

Õe põhiõppe õppekava 1. kursusel (õppetöö algas 01.09.2017) on vabanenud riigieelarvelised õppekohad.

Vabas vormis avaldusi õppekohale kandideerimiseks saab esitada kuni 26.03.2018 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkari nimele. Avaldusele lisada keskkooli/gümnaasiumi hinneteleht ja CV.

Digiallkirjastatud kandideerimisavaldused ja nõutud dokumendid saata õppetöö spetsialisti Kadi Soo (kadisoo(at)nooruse.ee) meilile või tuua aadressil Nooruse 5 ruum 105.

Väljavõte õppekorralduseeskirjast:
43. Vabale õppekohale kandideerija esitab õppenõustajale vabas vormis avalduse õppeprorektori nimele. Kandideerimise pingerida kujuneb kandideerijate eelnevate erialaste õpitulemuste ja ühiskondliku aktiivsuse põhjal.