Tervisteteaduse magistriõpe alustab juba sel sügisel!

Esmaspäevast, 25. juunist saab kandideerida Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis 2018. aasta sügisel alustavale uuele terviseteaduse magistriõppekavale.

Õppekava eesmärk on luua võimalused teadmiste süvendamiseks terviseteadustes ja toetada õppija jätkuõpet. Õppe läbimine võimaldab omandada pädevused tõenduspõhiseks multidistsiplinaarseks lähenemiseks tervishoiuteenuse osutamisel ja uurimis- ja arendustööks meeskonna eestvedajana.

2018/2019 õppeaastal on õppekava võimalik läbida neljal õenduserialal (terviseõendus, kliiniline õendus, vaimse tervise õendus ja intensiivõendus).

Terviseteaduse magistriõppesse kandideerimise vastuvõtutingimused on leitavad siin