Kandideerimine eksternõppesse

Tartu Tervishoiu Kõrgkool võtab vastu avaldusi eksternõppesse rakenduskõrghariduse ja magistriõppe õppekavadele. Eksternõppesse kandideerimiseks palume esitada avaldus meilile arlepuidak(at)nooruse.ee.

2019. aasta suvisel vastuvõtul kandideerijad täiendavaid dokumente esitama ei pea, samuti ei ole vaja vastuvõtukatset uuesti sooritada, sest arvesse lähevad suvise vastuvõtukatse tulemused.

Esmakordsel kandideerimisel tuleb avaldusele lisada nõutavat haridust tõendava dokumendi koopia, hinnetelehe koopia ning isikutunnistuse või passi koopia. Bioanalüütiku õppekaval tuleb täiendavalt lisada CV.

Esmakordselt rakenduskõrghariduse õppekavadele kandideerijatel tuleb sooritada test

Juhend Moodle'i kasutajakonto loomiseks on SIIN.

Kandidaadid seatakse pingeritta vastavalt kõrgkooli vastuvõtueeskirjas sätestatud õppekava vastuvõtutingimustele. Vastuvõetutega võtab kõrgkool ühendust ja edastab info õppetöö alguse kohta.

Õe, õe erialase koolituse, ämmaemanda, tervisekaitse spetsialisti õppekavadel õppeteenustasu 30 EUR 1 EAP ja bioanalüütiku, radioloogiatehniku, füsioterapeudi õppekavadel õppeteenustasu 55 EUR 1 EAP

Lisainformatsiooni saab telefonil 737 0200.