Edukas koostöö gümnaasiumiga tõi kaasa tunnustuse

 

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on aktiivselt panustanud koostöösse gümnaasiumitega ning eile, 10. mail andis Tamme Gümnaasium kõrgkoolile üle aukirja, et tunnustada Tartu Tervishoiu Kõrgkooli aastate partnerina.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teenuste ja koostöö koordinaator Grete Jeltsov tõdes, et koostöö gümnaasiumitega aitab laiemalt tutvustada tervishoiuga seotud erialasid ja neis valdkondades töötavate spetsialistide igapäevatööd oma kõige suuremale sihtgrupile - gümnaasiumilõpetajale. „Kui noor on juba teinud teadliku valiku ja otsustanud keskharidust omandada näiteks loodus- või meditsiinisuunaga klassis, siis ootavad nad kindlasti oma koolilt ka võimalusi võtta endale neil teemadel lisakursusi. Siinkohal saamegi teha koostööd - meie tudengid ja õppejõud saavad siduda seda õppetööga ning gümnasistid omandada eluks ning edaspidisteks õpinguteks vajalikke teadmisi ja oskusi, ” märkis Jeltsov.

Tartu Tamme Gümnaasiumis on 10 aastat olnud meditsiinisuund ning mitmeid kursusi loevad arst-õppejõud. Esimesed koostöölepingud valikkursuste pakkumiseks õpilastele sõlmis Tartu Tervishoiu Kõrgkool 2015. aastal. Esmalt said partneriteks lisaks Tamme Gümnaasiumile ka Võru, Jõgeva, Kristjan-Jaak Petersoni, Poska ning Elva Gümnaasium. Käesoleval aastal sõlmis kõrgkool lepingu Tallinna Saksa Gümnaasiumiga. Need on koolid, mille õpilased käivad regulaarselt igal aastal kõrgkoolis valikkursustel. Väiksemas mahus toimub jooksvalt koostööd ka teistega. Näiteks osales õpitubades sel kevadel õpilasi Narvast Labürint projekti raames.

Valikus on erinevaid terviseteadlikkuse edendamise pakette nagu füsioloogia ja biokeemia, terviseteadlikkus, tervisekäitumine, hoolides ja hoolitsedes ning tervisenäitajad,  mille raames saavad õpilased teadmisi näiteks käsimüügiravimitest, elukeskkonna füüsikaliste ohutegurite mõõtmisest, sõltuvuste olemusest, tervislikust toitumisest, kätehügieenist kui paljust muust. Kõige rohkem tellitakse aga esmaabipaketti, mille maht on 16 tundi ja selle järgselt saavad osalejad ka esmaabitunnistuse, mida on hiljem võimalik kasutada näiteks autokoolis.

Kokkuleppel kooliga koostab kõrgkool ka ainult füsioteraapiale või bioanalüütikale suunatud pakette, või tutvustame erinevate õppekavade ja ametite olemust läbi loengute, seminaride,  praktikumide ning e-õppe. Näiteks on Tamme Gümnaasiumi meditsiiniklassid osalenud juba mitmel aastal praktikanädalal, mida viivad läbi meie füsioterapeudi õppekava õppejõud.

Lisaks Tartu Tervishoiu Kõrgkoolile tunnustas Tamme Gümnaasium ka Tartu Ülikooli ja Tartu Ülikooli Kliinikumi.