Vabanenud õppekoht

Õe õppekava 1. kursusel on vabanenud 2 riigieelarvelist õppekohta.

Vabas vormis avaldusi õppekohale kandideerimiseks saab esitada kuni 06.10.2017 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkari nimele. Avaldusele lisada CV.

Kandideerimisavaldused tuua õppenõustaja Kadi Soo kätte Nooruse 5 (ruumi 102/4).
Soovi korral võib saata digiallkirjastatud avalduse ja CV meilile: kadisoo(at)nooruse.ee

Õe tsükliõppe õppekava 1. kursusel, kes alustasid õpet 2016/2017 õppeaasta talvel, on vabanenud riigieelarveline õppekoht.

Vabas vormis avaldusi õppekohale kandideerimiseks saab esitada kuni 22.09.2017 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkari nimele. Avaldusele lisaks CV.

Kandideerimisvaldused tuua õppenõustaja Tagle Jantra kätte Nooruse 5 (ruumi 102/3).
Soovi korral võib saata avalduse digiallkirjastatuna ja CV meilile: taglejantra(at)nooruse.ee

Tervisekaitse spetsialisti õppekava 1. kursusel on vabanenud 2 riigieelarvelist õppekohta.
Vabas vormis avaldusi õppekohale kandideerimiseks saab esitada kuni 01.10.2017 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkari nimele. Avaldusele lisada CV.

Kandideerimisavaldused tuua õppenõustaja Ave Pärandi kätte Nooruse 5 (ruumi 102/1).
Soovi korral võib saata digiallkirjastatud avalduse ja CV meilile aveparand(at)nooruse.ee

Väljavõte õppekorralduseeskirjast:

43. Vabale õppekohale kandideerija esitab õppenõustajale vabas vormis avalduse õppeprorektori nimele. Kandideerimise pingerida kujuneb kandideerijate eelnevate erialaste õpitulemuste ja ühiskondliku aktiivsuse põhjal.

50. Vabale õppekohale saab kandideerija reimmatrikuleerida, kui ta on õppekava järgi eelneval semestril täitmisele kuuluva kohustusliku õppe mahust täitnud 100%, va esimese õppeaasta esimesel semestril.