Õpi eriõeks!

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis saab 30. juulini kandideerida eriõe õppesse, kus varasema kutsealase kõrghariduse olemasolu ja töökogemuse arvestamisega läbitakse üheaastane erialamoodul. Võimalus on kandideerida kliinilise õenduse, vaimse tervise õenduse ja terviseõenduse spetsialiseerumissuunale, igale spetsialiseerumissuunale võetakse vastu 15 üliõpilast.

Kandideerimisel arvestatakse: vastuvõtukatset (osakaal 60% punktisummast, vastuvõtukatse toimub 31.07.2017) ja varasemat kutse- või erialast õpet tõendava tunnistuse hinnete keskmist (osakaal 40% punktisummast)