Võimalus kandideerida eksternõppesse 2021/2022. õppeaastaks

Kandideerimiseks palume esitada oma sooviavaldus ja haridust tõendavad dokumendid hiljemalt 24. augustil õppetöö peaspetsialist Arle Puidaku meiliaadressile arlepuidak(at)nooruse.ee

Vaata ka eksternina õppimise tingimusi ning õppekulude hüvitamise tingimusi ja korda ning õppekulude hüvitamise ja õppetöö asjaajamisega seotud teenustasusid.