Vabanenud õppekohad

Füsioterapeudi  õppekava 1. kursusel on vabanenud õppekoht

Vabale õppekohale  oodatakse kandideerima füsioterapeudi õppekaval õppivaid eksterne  ja varem samal õppekaval õppimise katkestanud õppureid. Vabas vormis avaldus õppekohale kandideerimiseks esitada kuni 20.02.2020 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkari nimele. Avaldusele lisada keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia ning CV. Varasemate õpingute katkestanutel lisada  nõutud dokumentide juurde  õpitulemuste väljavõte füsioterapeudi õppekaval õppimise kohta. Digiallkirjastatud kandideerimisavaldused ja nõutud dokumendid saata õppetöö spetsialisti Ave Pärandi (aveparand(at)nooruse.ee) meilile või tuua aadressil Nooruse 5 ruum 102/1. Vabale õppekohale kandideerimisel kujuneb  esimese kursuse esimesel semestril kandidaatide pingerida vastuvõtueeskirjas sätestatud vastuvõtutingimuste alusel. Alates esimese kursuse teisest semestrist moodustub pingerida eelnevate erialaste õpitulemuste alusel. Võrdsete tulemuste korral on eelistatud sama õppekava eksternid.

Tervisekaitse spetsialisti  õppekava 1. ja 2. kursusel on vabanenud õppekohad

Vabale õppekohale  oodatakse kandideerima tervisekaitse spetialisti õppekaval  varem  õppimise katkestanud õppureid. Vabas vormis avaldus õppekohale kandideerimiseks esitada kuni 20.02.2020 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkari nimele. Avaldusele lisada keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia ning CV. Varasemate õpingute katkestanutel lisada  nõutud dokumentide juurde  õpitulemuste väljavõte tervisekaitse spetsialisti õppekaval õppimise kohta. Digiallkirjastatud kandideerimisavaldused ja nõutud dokumendid saata õppetöö spetsialisti Ave Pärandi  (aveparand(at)nooruse.ee) meilile või tuua aadressil Nooruse 5 ruum 102/1. Vabale õppekohale kandideerimisel kujuneb  esimese kursuse esimesel semestril kandidaatide pingerida vastuvõtueeskirjas sätestatud vastuvõtutingimuste alusel. Alates esimese kursuse teisest semestrist moodustub pingerida eelnevate erialaste õpitulemuste alusel. Võrdsete tulemuste korral on eelistatud sama õppekava eksternid.