Tule õppejõuks!

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on välja kuulutanud avalikud konkursid õppejõudude vabadele ametikohtadele.