Osale Euroopa Lasteõdede kongressil!

21.-22. mail toimub V Euroopa Lasteõdede (PNAE) kongress, mida kaaskorraldab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Tänavu saab kongress toimuma virtuaalselt, varajane registreerimine veel kestab!