Eksternõppesse kandideerimine

2022/23 õppeaastal avatakse 1. kursusel:

füsioterapeudi õppekaval 4 eksternõppe õppekohta

radioloogiatehniku õppekaval kokku 12 õppekohta:

  • Tartu õppegrupis 4 eksternõppe õppekohta
  • Ida-Tallinna õppegrupis 4 eksternõppe õppekohta
  • Lääne-Tallinna õppegrupis 4 eksternõppe õppekohta​​​​​​

bioanalüütiku õppekaval kokku 8 õppekohta:

  • Tartu õppegrupis 4 eksternõppe õppekohta
  • Virumaa õppegrupis 4 eksternõppe õppekohta
     

Eksternõppesse kandideerimiseks saavad avalduse esitada vaid need kandidaadid, kellel on täidetud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 2022. a suvise vastuvõtu tingimused. Pingerida kandidaatidest tekib nende punktide alusel, mis on juba varasemalt vastuvõtutestidel saadud.

Eksternõppesse kandideerimiseks palun hiljemalt 19. augustil esitada aadressile vastuvott(at)nooruse.ee avaldus õppeprorektor Kersti Viitkari nimele.

Tulemustest teavitatakse kandidaate alates 22. augustist.

Bioanalüütiku, radioloogiatehniku ja füsioterapeudi õppekavadel on õppeteenustasu 50 € 1 EAP. 

Eksternõpet võimaldatakse ühe-aastase lepingu alusel.

Eksternõppe kord on kättesaadav siin.

Õppekulude hüvitamine ja õppetöö asjaajamisega seotud teenustasud on nähtavad siin.

Sisseastumistingimuste kohta täpsem info: https://www.nooruse.ee/et/sisseastumine/vastuvotutingimused