Aastaaruanne 2021

Kõrgkooli nõukogu kinnitas 30. märtsil Tartu Tervishoiu Kõrgkooli aastaaruande. Aastaaruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja hinnangust aruande õigsuse ning tehingute seaduslikkuse kohta. Dokument koosneb 70 leheküljest.