Vabanenud õppekoht

Füsioterapeudi õppekava 3. kursusel on vabanenud õppekoht. Õppetöö algas 01.09.2017. Vabas vormis avaldusi õppekohale kandideerimiseks saab esitada kuni 20.09.2019 kell 12.00 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkari nimele. Avaldusele lisada füsioterapeudi õppekava teise kursuse läbimist tõendav õpitulemuste väljavõte. Digiallkirjastatud kandideerimisavaldused ja nõutud dokumendid saata õppetöö spetsialisti Ave Pärandi (aveparand(at)nooruse.ee) meilile või tuua aadressil Nooruse 5 ruum 102/1.

Vabale õppekohale kandideerimisel kujuneb pingerida eelnevate erialaste õpitulemuste alusel. Võrdsete tulemuste korral on eelistatud sama õppekava eksternid.