Sisseastujaid ahvatleb jätkuvalt füsioteraapia eriala

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli suvisel vastuvõtul tundsid sisseastujad kõige enam huvi füsioterapeudi õppekava vastu ning ühele õppekohale kandideeris 13,13 inimest.

17. juunist kuni 4. juulini said huvilised kandideerida Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rakenduskõrgharidus- ja kutseõppesse. Terviseteaduse magistriõppesse on võimalik kandideerida kuni 8. augustini. Rakenduskõrgharidusõppes esitasid sisseastujad kõige enam avaldusi füsioterapeudi õppekavale, kuhu laekus 394 avaldust 30 õppekohale.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppekorralduse osakonna juhataja Eve Müüri sõnul on suur huvi füsioteraapia eriala vastu ootuspärane. „Küll tegi positiivse üllatusekandidaatide rohkus tegevusjuhendaja kutseõppesse, samuti suur avalduste arv ämmaemanda ja radioloogiatehniku ning tervisekaitse spetsialisti õppekavadele,“ märkis Müür. 

Kõrgkooli rakenduskõrgharidus- ja kutseõppesse esitasid huvilised kokku 1584 avaldust. Vastuvõtukatsed toimuvad 9. kuni 12. juulini ja vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse infosüsteemis SAIS 16. juulil.

Hooldustöötaja kutseõppe õppekavale saab täiendavalt avaldusi esitada SAIS-is kuni 8. augustini.

Täpsem informatsioon vastuvõtu kohta SIIT