Kõrgkooli ootab ees institutsionaalne akrediteerimine

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli institutsionaalse akrediteerimisega seoses toimuvad 14.-18. oktoobril erinevad kohtumised. 15.-17. oktoobril viibib üheksaliikmeline komisjon kõrgkooli õppehoones, kus kohtutakse nii kõrgkooli rektoraadi, õppekavade juhtide, arendajate, õppejõudude, tudengite, vilistlaste kui ka paljude teiste kõrgkooliga seotud isikutega. 

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri selgitusel hindab väliskomisjon institutsionaalne akrediteerimise käigus kõrgkooli juhtimist, töökorraldust, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, kõrgkooli eesmärkidele ja arengukavale. Tegu on tagasisidestava hindamisega, kus rahvusvaheline hindamiskomisjon analüüsib kõrgkooli enesehindamise aruannet ja hindamiskülastusel saadud infot aluseks võttes kõrgkooli tugevusi ja nõrkusi ning annab soovitusi parendustegevusteks ja nende elluviimiseks. Õppeasutused peavad institutsionaalse akrediteerimise läbima vähemalt kord seitsme aasta jooksul.