Kooliaasta algus on minu arvates aeg, mis ei jää märkamata isegi siis, kui oma enese koolipõlvest on möödunud aastaid või aastakümneid. Endiselt on kõikjal õhus ärevust ja ootust. Seda enam, kui koolist saab töö- või õppekoht, siis on esimeses septembris lausa miskit maagilist. Käesolev 1. september on kahtlemata üks meeldejäävamate seas ka minu enda jaoks. See pole lihtsalt uus amet, päeva pidulikkus ega head soovid, vaid ka vastutus ja tänutunne. Tänutunne võimaluse eest asuda juhtima,  üheskoos vedama ja arendama Tartu Tervishoiu Kõrgkooli.

Minu arvates on vastutus ühiskonna mõjudest ja mõjutamisest tervishoiu valdkonnas väga oluline eesmärk. Seda nii õppemetoodika kaasaegses rakendamises, innovatsioonis, koostöös kui professionaalsuses. Haridus on meie riigi arengu võti ja promootor. Tervisest hooliv, seda hoidev ja valdkonnast teadlik kodanik on toimiva ühiskonna olulisim lüli. Ennekõike aga igas eas õppijate ja ümberõppijate motivatsioon valida eriala, mis on neile endile südamelähedane ning samas ühiskonnale hädavajalik.  

Hariduse omandamine või jagamine ei lõppe ega saa ka kunagi valmis. Seda enam tervishoius, kus vastutus on tohutu. Nende samade tunnete ja kogemustega, millega läbisime ise oma koolitee, liigume me tihti läbi elu. Kõige tähtsam seejuures on alati meeles pidada, et meie teod põhinevad meie mõtteviisil ning kui meie mõtlemine ei muutu, ei muutu ka tulemused. Õpetamise töö viljadki valmivad küpseks ajapikku ning kooli tegelikku sisu ja kasu näeme me siis, kui meie vilistlased kannavad endas väärtusi ja teadmisi, mis meie ühiskonda koos hoiavad ja edasi arendavad. Me ei saa ega tohigi muganduda ainult täna kasutatava teadmise või oskuse õpetamisele. Kõrgkooli roll on olla sammuke ees.

Ma olen veendunud, et Tartu Tervishoiu Kõrgkoolil on väga oluline osa ja vastutus meie riigi haridus-, teadus- ning arengumaastikul ja mul on suur au saada sellest osa.  Luban anda endast parima.

Head õppeaasta algust!