Kõrgkooli 207. aastapäeva nädal

19. nov 2018 kell 08:00

Sel aastal tähistab Tartu Tervishoiu Kõrgkool oma 207. aastapäeva 19.-23. novembril!